<- Back

search Изтегляне на ОИД

PRIIP Hub Logo

Добре дошли в центъра за обслужване за ОИД за ПИПДОЗИП

важни забележки, условия за ползване и декларация за защита на данните.

Този уебсайт дава достъп до основните информационнни документи (ОИД) за така наречените пакети с инвестиционни продукти на дребно и основащи се на застраховане инвестиционни продукти (ПИПДОЗИП) , създадени от Обединена българска банка АД.

В съответствие с ПИПДОЗИП Регламентa на EC 1286/2014, ОББ като създател на ПИПДОЗИП, трябва да публикува ОИД на своя уебсайт, за да се гарантира, че те са на разположение при дистрибуция на съответните ПИПДОЗИП на индивидуални инвеститори от ОББ или от други пазарни участници.

ОББ използва този уебсайт и за да осигури достъп до ОИД на своите клиенти индивидуални инвеститори, в случаите когато Банката предлага или продава съответните ПИПДОЗИП на такъв тип клиенти.

В допълнение, този уебсайт позволява достъп до ОИД за опредлени ПИПДОЗИП, които са създадени от други институции и биват продавани на индивидуални инвеститори от ОББ.

Имате избор между ОИД на български или английски език.

Някои ОИД, публикувани на този уебсайт, се отнасят до определени ценни книжа и могат да бъдат извлечени със съответния идентификационен номер на ценните книжа (ISIN).

ОИД свързани с извънборсови деривати, договаряни от ОББ с клиенти индивидуални инвеститори (OTC деривати), са общи по своя характер и се отнасят до определени видове извънборсови деривати, разпределени в различни групи и подгрупи. Точната позиция на съответния ОИД за разглежданият ПИПДОЗИП ще бъде разкрита на клиентите индивидуални инвеститори преди съответната ОТС деривативна сделка да бъде договорена.

За да осъществите достъп до този уебсайт се изисква да потвърдите, че:

Това е централен регистър за основни информационни документи (ОИД) за така наречените пакети с инвестиционни продукти на дребно и основащи се на застраховане инвестиционни продукти (ПИПДОЗИП).

Logo

Изтегляне на ПИПДОЗИП по ISIN

Изтеглете общодостъпен ОИД по идентификационен код, език и юрисдикция.

doneПоказване на допълнителна информация

Допълнителни документи за изтегляне ще се появят тук, когато добавите идентификационен код във формуляра по-горе.

ISIN KID
AY1355365117

Изтегляне на ОИД по ISIN

search

ISIN Дата на създаване  
Loading...

Изтегляне на ОИД по ISIN

search

ISIN Дата на създаване  
Loading...

Назад

Изберете група продукти

PRIIP variations
RBBG_fxForwardPlainDeliverable_EURUSD_long_6M2D__
RBBG_fxForwardPlainDeliverable_EURUSD_long_1Y2D__
RBBG_fxForwardPlainDeliverable_EURUSD_long_2Y2D__
PRIIP variations
RBBG_fxForwardPlainDeliverable_EURUSD_short_6M2D__
RBBG_fxForwardPlainDeliverable_EURUSD_short_1Y2D__
RBBG_fxForwardPlainDeliverable_EURUSD_short_2Y2D__
PRIIP variations
RBBG_fxForwardPlainDeliverable_EURCHF_long_1Y2D__
RBBG_fxForwardPlainDeliverable_EURCHF_long_2Y2D__
PRIIP variations
RBBG_fxForwardPlainDeliverable_EURCHF_short_1Y2D__
RBBG_fxForwardPlainDeliverable_EURCHF_short_2Y2D__
RBBG_fxForwardFlexibleDeliverable_EURUSD_long_6M2D__
RBBG_fxForwardFlexibleDeliverable_EURUSD_short_6M2D__
PRIIP variations
RBBG_fxOptionAmericanPlainDeliverable_client_EURUSD_long__6M__
RBBG_fxOptionAmericanPlainDeliverable_client_EURUSD_long__1Y__
PRIIP variations
RBBG_fxOptionEuropeanPlainDeliverable_client_EURUSD_long_6M___
RBBG_fxOptionEuropeanPlainDeliverable_client_EURUSD_long_1Y___
PRIIP variations
RBBG_fxOptionAmericanPlainDeliverable_manufacturer_EURUSD_long__6M__
RBBG_fxOptionAmericanPlainDeliverable_manufacturer_EURUSD_long__1Y__
PRIIP variations
RBBG_fxOptionEuropeanPlainDeliverable_manufacturer_EURUSD_long_6M___
RBBG_fxOptionEuropeanPlainDeliverable_manufacturer_EURUSD_long_1Y___
PRIIP variations
RBBG_fxOptionAmericanPlainDeliverable_client_EURCHF_long__6M__
RBBG_fxOptionAmericanPlainDeliverable_client_EURCHF_long__1Y__
PRIIP variations
RBBG_fxOptionEuropeanPlainDeliverable_client_EURCHF_long_6M___
RBBG_fxOptionEuropeanPlainDeliverable_client_EURCHF_long_1Y___
PRIIP variations
RBBG_fxOptionAmericanPlainDeliverable_manufacturer_EURCHF_long__6M__
RBBG_fxOptionAmericanPlainDeliverable_manufacturer_EURCHF_long__1Y__
PRIIP variations
RBBG_fxOptionEuropeanPlainDeliverable_manufacturer_EURCHF_long_6M___
RBBG_fxOptionEuropeanPlainDeliverable_manufacturer_EURCHF_long_1Y___
PRIIP variations
RBBG_fxSwap_EURUSD_long_1Y2D_EUR
RBBG_fxSwap_EURUSD_long_2Y2D_EUR
PRIIP variations
RBBG_fxSwap_EURUSD_long_1Y2D_USD
RBBG_fxSwap_EURUSD_long_2Y2D_USD
PRIIP variations
RBBG_fxSwap_EURUSD_short_1Y2D_EUR
RBBG_fxSwap_EURUSD_short_2Y2D_EUR
PRIIP variations
RBBG_fxSwap_EURUSD_short_1Y2D_USD
RBBG_fxSwap_EURUSD_short_2Y2D_USD
PRIIP variations
RBBG_fxSwap_EURCHF_long_1Y2D_EUR
RBBG_fxSwap_EURCHF_long_2Y2D_EUR
PRIIP variations
RBBG_fxSwap_EURCHF_long_1Y2D_CHF
RBBG_fxSwap_EURCHF_long_2Y2D_CHF
PRIIP variations
RBBG_fxSwap_EURCHF_short_1Y2D_EUR
RBBG_fxSwap_EURCHF_short_2Y2D_EUR
PRIIP variations
RBBG_fxSwap_EURCHF_short_1Y2D_CHF
RBBG_fxSwap_EURCHF_short_2Y2D_CHF
PRIIP variations
RBBG_interestSwapPlain_fixed_floating_client_manufacturer_EUR_2Y2D
RBBG_interestSwapPlain_fixed_floating_client_manufacturer_EUR_5Y2D
RBBG_interestSwapPlain_fixed_floating_client_manufacturer_EUR_10Y2D
PRIIP variations
RBBG_interestSwapPlain_fixed_floating_client_manufacturer_USD_2Y2D
RBBG_interestSwapPlain_fixed_floating_client_manufacturer_USD_5Y2D
RBBG_interestSwapPlain_fixed_floating_client_manufacturer_USD_10Y2D
PRIIP variations
RBBG_interestSwapPlain_fixed_floating_manufacturer_client_EUR_2Y2D
RBBG_interestSwapPlain_fixed_floating_manufacturer_client_EUR_5Y2D
RBBG_interestSwapPlain_fixed_floating_manufacturer_client_EUR_10Y2D
PRIIP variations
RBBG_interestSwapPlain_fixed_floating_manufacturer_client_USD_2Y2D
RBBG_interestSwapPlain_fixed_floating_manufacturer_client_USD_5Y2D
RBBG_interestSwapPlain_fixed_floating_manufacturer_client_USD_10Y2D
Космическо изображение на облака за ПИПДОЗИП